تبلیغات
۞ حدیـــــــثـــــ نــابــــــ ۞ - به خدا خوشبین باش!


حضرت امام رضا سلام الله علیه فرمود:

به خدا خوشبین باش؛ زیرا هر که به خدا خوشبین باشد، خدا با گمان خـوش او همراه است؛ و هر که به رزق و روزى اندک خشنود باشد، خـداوند به کردار اندک او خشنود باشد؛ و هر که به اندک از روزى حلال خشنود باشـد، بارش سبک و خانـواده اش در نعمت باشد و خـداوند او را به دنیا و دوایـش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت رساند.

منبع: تحف العقول، صفحه 449طبقه بندی: امام رضا (سلام الله علیه)،
برچسب ها: خوشبین بودن به خدا، حضرت امام رضا سلام الله علیه، رزق و روزى اندک، کردار اندک، دارالسلام بهشت، خوشنود بودن به روزی اندک، تحف العقول،

تاریخ : 17 فروردین 95 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات

  • paper