تبلیغات
۞ حدیـــــــثـــــ نــابــــــ ۞ - مطالب آبان 1394


حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه فرمود:

بسیار عجیب است از كسانى كه براى این دنیاى زودگذر و فانى كار مى كنند و خون دل مى خورند؛ ولى آخرت را كه باقى و ابدى است رها و فراموش كرده اند.

منبع: بحارالأنوار،جلد 73،صفحه 127طبقه بندی: امام زین العابدین (سلام الله علیه)،
برچسب ها: فراموش كردن آخرت، امام زین العابدین سلام الله علیه، دنیاى زودگذر و فانى، آخرت باقی و ابدی، خون دل خوردن، بحارالأنوار،

تاریخ : 18 آبان 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام حسین سلام الله علیه فرمود:

غافلگیر كردن بنده از جانب خداوند به این شكل است كه به او نعمت فروان دهد و توفیق شكرگزارى را از او بگیرد.

منبع: تحف العقول،صفحه 250طبقه بندی: امام حسین (سلام الله علیه)،
برچسب ها: توفیق شكرگزاری، امام حسین سلام الله علیه، غافلگیر كردن بنده از جانب خداوند، نعمت فراوان، تحف العقول،

تاریخ : 16 آبان 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام مجتبی سلام الله علیه فرمود:

همانا در قرآن، چراغ هاى روشنایى بخش و شفا بخش دردها و گرفتارى هاى درونى وجود دارد؛ پس كسى كه (خود را) با قرآن جلى دهد، چشمانش قوى و روشن مى گردد و قلب و درون خویش را صفا خواهد داد؛ چون كه تفكّر و اندیشه (در قرآن، سبب) حیات قلبِ آگاه مى باشد؛ همچنان كه شخص روشن دل در تاریكى ها به وسیله نور چراغ، حركت مى نماید و راه مى رود.

منبع: بحارالأنوار،جلد 78،صفحه 112طبقه بندی: امام مجتبی (سلام الله علیه)،
برچسب ها: نور قرآن، امام مجتبی سلام الله علیه، چراغ هاى روشنایى بخش و شفا بخش، تفكّر و اندیشه در قرآن، شخص روشن دل، نور چراغ،

تاریخ : 14 آبان 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • paper