تبلیغات
۞ حدیـــــــثـــــ نــابــــــ ۞ - مطالب آذر 1394


حضرت امام کاظم سلام الله علیه فرمود:

سه چیز نشانه ی اجابت دعا است: چون تنت لرزید! و اشکت روان شد! و دلت ترسید! به رحمت حق امیدوار باش؛ که تیرت به هدف رسیده است! (دعایت مستجاب می شود)

منبع: خصال صدوق،جلد 1،صفحه 110 طبقه بندی: امام کاظم (سلام الله علیه)،
برچسب ها: نشانه های اجابت دعا، امام کاظم سلام الله علیه، امیدوار بودن به رحمت حق، خصال صدوق،

تاریخ : 24 آذر 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود:

برای دولتمردان و حاکمان مملکتی کوتاهی در سه کار جایز نیست:
1.نگهداری و حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تهدیدات دشمن؛

2.برگزیدن مؤمنان صالح برای تصدّی پستهای حکومتی؛
3.در رسیدگی ظلمی که به مردم ستمدیده و فاقد قدرت از جانب قدرتمندان ظالم و پر نفوذ وارد شده است.

  منبع: تحف العقول، صفحه 333طبقه بندی: امام صادق (سلام الله علیه)،
برچسب ها: دولتمردان، امام صادق سلام الله علیه، حفاظت از مرزهای کشور، قدرتمندان ظالم و پرنفوذ، مردم ستمدیده و فاقد قدرت،

تاریخ : 22 آذر 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمود:

طبیعت بشر با شهوت، میل، حرص، ترس، خشم و لذّت آمیخته شده است؛ جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیاء و دوری کردن از بدی مهار کرده اند! زمانی که نفس متجاوزت تو را به گناه می خواند، به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن! و از خدای بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند، بترس! و از گناه خودداری کن! اگر از خدای توانا خوف نداری، به زمین نظر افکن! شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی! اگر جرئت و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری، خود را از صف انسانها خارج بدان و در عدد چهارپایان و حیوانات به حساب آور!

منبع: الحدیث ،جلد1 ،صفحه 71طبقه بندی: امام باقر (سلام الله علیه)،
برچسب ها: ای انسان، امام باقر سلام الله علیه، طبیعت بشر، خودداری از گناه، صف انسان ها،

تاریخ : 20 آذر 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

  • paper