تبلیغات
۞ حدیـــــــثـــــ نــابــــــ ۞ - مطالب فروردین 1395


حضرت امام جواد سلام الله علیه فرمود:

شرایط پذیرش توبه چهار چیز است:
1 - پشیمانى قلبى؛

2 - استغفار با زبان؛
3 - جبران کردن گناه نسبت به همان گناه؛ حقّ الله یا حقّ النّاس؛
4 - تصمیم جدّى بر این که دیگر مرتکب آن گناه نشود.

 منبع: بحارالأنوار،جلد ۷۵،صفحه ۸۱طبقه بندی: امام جواد (سلام الله علیه)،
برچسب ها: شرایط پذیرش توبه، حضرت امام جواد سلام الله علیه، پشیمانى قلبى، استغفار با زبان، حقّ الله، حقّ النّاس، جبران گناه،

تاریخ : 19 فروردین 95 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام رضا سلام الله علیه فرمود:

به خدا خوشبین باش؛ زیرا هر که به خدا خوشبین باشد، خدا با گمان خـوش او همراه است؛ و هر که به رزق و روزى اندک خشنود باشد، خـداوند به کردار اندک او خشنود باشد؛ و هر که به اندک از روزى حلال خشنود باشـد، بارش سبک و خانـواده اش در نعمت باشد و خـداوند او را به دنیا و دوایـش بینا سازد و او را از دنیا به سلامت به دارالسلام بهشت رساند.

منبع: تحف العقول، صفحه 449طبقه بندی: امام رضا (سلام الله علیه)،
برچسب ها: خوشبین بودن به خدا، حضرت امام رضا سلام الله علیه، رزق و روزى اندک، کردار اندک، دارالسلام بهشت، خوشنود بودن به روزی اندک، تحف العقول،

تاریخ : 17 فروردین 95 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام كاظم سلام الله علیه فرمود:

مَثَل دنیا، مثل مار است؛ که پوست ظاهر آن نرم و لطیف و خوشرنگ، ولى درون آن سمّ کشنده است؛ افراد عاقل و هشیار از آن گریزانند و بچّه صفتان و بولهوسان به آن عشق می ورزند.

منبع: تحف العقول: صفحه 292
طبقه بندی: امام کاظم (سلام الله علیه)،
برچسب ها: همانند مار، حضرت امام كاظم سلام الله علیه، مثل دنیا، سمّ کشنده، افراد عاقل و هشیار، بچّه صفتان و بولهوسان،

تاریخ : 15 فروردین 95 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات

تعداد کل صفحات : 6 :: 1 2 3 4 5 6

  • paper