تبلیغات
۞ حدیـــــــثـــــ نــابــــــ ۞ - مطالب امام باقر (سلام الله علیه)


حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمود:

تواضع، راضی بودن به نشستن در جایی است که کمتر از شأنت باشد؛ و اینکه به هر کس رسیدی سلام کنی و جدال را هر چند حق با تو باشد ترک کنی.

منبع: بحارالانوار، جلد 75، صفحه 176طبقه بندی: امام باقر (سلام الله علیه)،
برچسب ها: تواضع چیست؟، نشستن در جایی کمتر از شأن، سلام کردن به هر کس، ترک جدال، بحارالأنوار،

تاریخ : 12 اسفند 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمود:

طبیعت بشر با شهوت، میل، حرص، ترس، خشم و لذّت آمیخته شده است؛ جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیاء و دوری کردن از بدی مهار کرده اند! زمانی که نفس متجاوزت تو را به گناه می خواند، به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن! و از خدای بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند، بترس! و از گناه خودداری کن! اگر از خدای توانا خوف نداری، به زمین نظر افکن! شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب معصیت نشوی! اگر جرئت و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری، خود را از صف انسانها خارج بدان و در عدد چهارپایان و حیوانات به حساب آور!

منبع: الحدیث ،جلد1 ،صفحه 71طبقه بندی: امام باقر (سلام الله علیه)،
برچسب ها: ای انسان، امام باقر سلام الله علیه، طبیعت بشر، خودداری از گناه، صف انسان ها،

تاریخ : 20 آذر 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام باقر سلام الله علیه فرمود:

شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است؛ که هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند تا اینکه از غم و اندوه بمیرد.

منبع: کافی،جلد 2،صفحه 316طبقه بندی: امام باقر (سلام الله علیه)،
برچسب ها: حریص به دنیا، امام باقر سلام الله علیه، کرم ابریشم، به دور خود تنیدن، راه بیرون شدن، مردن از غم و اندوه، کافی،

تاریخ : 20 آبان 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • paper