تبلیغات
۞ حدیـــــــثـــــ نــابــــــ ۞ - مطالب ابر امام هادی سلام الله علیه


حضرت امام هادی سلام الله علیه فرمود:

هرگاه در زمانه اى عدل بیش از ظلم رایج باشد، بدگمانى به دیگرى حرام است؛ مگر آنكه آدمى بدى از كسى ببیند؛ و هرگاه در زمانه اى ظلم بیش از عدل رایج باشد، تا وقتى كه آدمى خیرى از كسى نبیند، نباید به او خوشبین باشد.

منبع: مسند الامام الهادی،صفحه 304طبقه بندی: امام هادی (سلام الله علیه)،
برچسب ها: زمانۀ ظلم و عدل، امام هادی سلام الله علیه، عدل، ظلم، بدگمانی به دیگری، خوشبین بودن به دیگری، مسند الامام الهادی،

تاریخ : 2 آبان 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام هادی سلام الله علیه فرمود:

دنیا بازاری است که آدمیان در آن اشتغال به کسب و تجارت دارند! و لذا گروهی با به دست آوردن سود فراوان اُخروی از این بازار بیرون می روند و در بهشت ابدی برخوردار از منافع کسب و کار دنیوی خود می گردند! و گروهی سرمایه ی گرانبهای عمر را در راه اشباع شهوات نفسانی و التذاذ از لذّات حیوانی تلف کرده اند و با زیان و خسران غیر قابل جبران، بیرون رفته و مبتلا به عذاب های دردناک جاودان گشته اند!

منبع: بحارالانوار،جلد 75،صفحه 366طبقه بندی: امام هادی (سلام الله علیه)،
برچسب ها: کسب و کار در بازار دنیا، امام هادی سلام الله علیه، بهشت ابدی، منافع کسب و کار دنیوی، اشباع شهوات نفسانی، لذات حیوانی، عذاب های دردناک جاودان،

تاریخ : 28 آذر 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات


حضرت امام هادی سلام الله علیه فرمود:

خدای متعال، دنیا را سراى امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سراى رسیدگى قرار داده است؛ و بلاى دنیا را وسیله ثواب آخرت و ثواب آخرت را عوض بلاى دنیا قرار داده است.

منبع: تحف العقول،صفحه 512طبقه بندی: امام هادی (سلام الله علیه)،
برچسب ها: سرای امتحان، امام هادی سلام الله علیه، دنیا، سرای رسیدگی، وسیله ثواب آخرت، عوض بلای دنیا، تحف العقول،

تاریخ : 2 آذر 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات

  • paper