تبلیغات
۞ حدیـــــــثـــــ نــابــــــ ۞ - مطالب ابر رها کردن لذتها


حضرت امام جواد سلام الله علیه فرمود:

صبر را بالش خود ساز؛ فقر را در آغوش بگیر؛ لذّتها را رها كن؛ با هوس مخالفت كن؛ و بدان كه هرگز از دید خدا بیرون نیستى؛ پس آنگاه ببین در چه حالتى هستى!

منبع: تحف العقول،صفحه 726طبقه بندی: امام جواد (سلام الله علیه)،
برچسب ها: دید خدا، امام جواد سلام الله علیه، صبر، فقر، رها کردن لذتها، مخالفت با هوس، تحف العقول،

تاریخ : 30 آبان 94 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات

  • paper