تبلیغات
۞ حدیـــــــثـــــ نــابــــــ ۞ - مطالب ابر قرائت بسم الله الرحمن الرحیم قبل از شروع غذا


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود:

آداب سفره دوازده چیز است که واجب است هر مسلمانی آن را بداند. چهار چیز آن واجب است؛ چهار چیز مستحب است و چهار چیز نشانه مراعات ادب است:
واجبات سفره عبارتند از: معرفت خدا، رضای الهی، شکر پروردگار و قرائت بسم الله الرحمن الرحیم قبل از شروع غذا.
مستحبات سفره عبارتند از: وضو قبل از غذا، نشستن بر طرف چپ و گذاشتن سنگینی بدن بر سمت چپ، لقمه با سه انگشت برداشتن و لیسیدن انگشتان.
چهار چیزی که رعایت ادب، شایسته آن است عبارتند از: آنچه در برابرت گذاشته شود بخور، لقمه‌های کوچک بردار، غذا را خوب بجو و به چهره دیگران کمتر نگاه کن.

منبع: تحف العقول،صفحه962طبقه بندی: فاطمه زهرا (سلام الله علیها)،
برچسب ها: آداب سفره، واجبات سفره، معرفت خدا، شکر پروردگار، قرائت بسم الله الرحمن الرحیم قبل از شروع غذا، وضو قبل از غذا، لیسیدن انگشتان،

تاریخ : 3 فروردین 95 | فاطمه عبّاس نژاد | نظرات

  • paper